Bałkanistyka

Bałkanistyka
Celem niniejszej strony jest przede wszystkim promowanie wiedzy o Półwyspie Bałkańskim. Odwiedzaj tę stronę każdego dnia i zawsze dowiesz się czegoś nowego o codziennym życiu na Bałkanach od czujnych obserwatorów!

Wednesday, June 10, 2009

Polskie stroje ludowe = Полски народни носии = Polish national costumes

Polskie stroje ludowe zaczęły powstawać pod koniec XIX w. i na początku XX w., kiedy uwłaszczenie chłopów, rozwój gospodarki towarowej oraz przemysłu, spowodowały wzrost zamożności chłopów. W okresie międzywojennym strój ludowy zaczął być traktowany jako odzież odświętna, noszona na wielkie okazje, a nie jako ubiór codziennego użytku. Wygląd stroju uzależniony był od regionu Polski gdzie powstawał, warunków klimatycznych, typu gospodarki, stosunków społeczno- gospodarczych oraz historii regionu w którym powstawał.

Pomysły na stroje często czerpano ze stroi szlacheckich i mieszczańskich, mundurów wojskowych. Wpływ miała również moda europejska okresu Baroku i Renesansu. Zdobienie stroju zależało od zamożności.

Na zdjęciach można zobaczyć pary lalek, o wielkości 30 cm, które przedstawiają część polskich stroi ludowych.Полските народни носии започнале да настануваат при крајот на XIX век и на почетокот на XX век, кога ослободувањето на селаните од крепосното право, развојот на стоковната размена и индустрија, довеле до пораст на просперитетот на селаните. Во меѓувоениот период, народната носија почнала да биде третирана како празнична облека, носена за време на големи прилики, а не како облека за секојдневна употреба. Изгледот на носијата зависел од регионот во Полска каде што настанувала, од климатските услови, од видот на стопанството, од општествено-економските односи, како и од историјата на регионот во кој настанувала.

Идеите за носиите често биле црпени од благородничките и граѓанските костими, како и од војничките униформи. Силно влијание имала, исто така и европската мода од периодот на Барокот и Ренесансата. Украсувањето на носиите зависело од богатството.

На сликите може да се видат парови од кулки, со големина од 30 цм, кои представуваат дел од полските народни носии.Polish national costumes started to arise at the end of the XIX century and at the beginning of the XX century, when the emancipation of the peasants, the development of the commodity economy and industry, caused the increase in prosperity of the peasants. In the period between the wars the national costume started to be treated like a holiday clothing, worn on great occasions, not like garment for everyday use. The appearance of the costume depended on the Polish region where it was arisen, the climate conditions, the type of the economy, the economic and social relations and the history of the region in which it was arisen.

The ideas for the costumes were often drawn from the costumes of the nobility and bourgeoisie and also from the military uniforms. Also the European fashion from the period of the Baroque and Renaissance had a strong impact. The decoration of the costume depended on the wealth.

On the pictures you can see pairs of dolls, with size of 30 cm, which present a part of the polish national costumes.
Ułan i Dziewczyna (Księstwo Warszawskie)

Strój Krakowski


Strój Łowicki


Strój Lachów Sądeckich


Strój Żywiecki


Strój Opolski


Strój Bambrów Poznańskich


Strój Kujawski


Polski Strój Szlachecki (XVII w.)


Strój Kurpiowski


Strój Podlaski


Strój Podhalański


Strój Lubelski Krzczonowski


Strój Pszczyński


Strój Śląski z Górnikiem


Strój Dolnośląski


Strój Szamotulski


Strój Kaszubski


Strój Piotrkowski

1 comment:

crafty said...

thank you for your lovely web page, i am in uk and have been given a lot of dolls. this has led me to find out about a mini doll from the ludowego artystcznego collection. she has her tag on and it says date 1972. 40 years old this year!

thank you and best regards.

kelly