Bałkanistyka

Bałkanistyka
Celem niniejszej strony jest przede wszystkim promowanie wiedzy o Półwyspie Bałkańskim. Odwiedzaj tę stronę każdego dnia i zawsze dowiesz się czegoś nowego o codziennym życiu na Bałkanach od czujnych obserwatorów!

Sunday, May 3, 2009

Konstytucja 3 maja = Конституцијата од 3 мај = Constitution of May 3

Oryginalny manuskrypt Konstytucji 3 Maja.
Оригиналниот ракопис на Конституцијата од 3 Мај.
Original manuscript of The Constitution of May 3.Konstytucja 3 maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) – uchwalona 3 maja 1791 roku, jest ustawą regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po ratyfikacji konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją narodową.
Konstytucja 3 maja została ustanowiona Ustawą Rządową przyjętą tego dnia przez sejm Polsko-Litewskiej Federacji. Trwała tylko jeden rok, do rozpoczęcia się Wojny Rusko-Polskiej w 1792 roku.
5 maja, 1791 roku dzień 3 maja został uznany Świętem Narodowym Polski z okazji Konstytucji 3 Maja.
Dziś obchodzimy 218 rocznicę uchwalenia Polskiej Konstytucji.
Życzę ci Wszystkiego Najlepszego moja Polsko!Конституцијата од 3 мај (поточно Владиниот Акт од ден 3 мај) - донесен и потврден на 3 мај 1791 година, претставува устав кој го регулира правниот поредок на Републиката на Двата Народи. Општо прифатено е тоа, дека Конституцијата од 3 мај била првата во Европа и втора во светот (по ратификувањето на американскиот устав од 1787 година) модерна и напишана национална конституција.
Конституцијата од 3 мај била установена како Владин Устав, прифатен истиот ден од страна на „Сејмот“ парламентот на Полско-Литванската Федерација. Таа траеше само една година, се до Руско-Полската Војна од 1792 година.
На 5 мај, 1791 година, денот 3 мај бил прогласен за Национален Празник на Полска по повод Конституцијата од 3 Мај.
Денес ја славиме 218 годишнина од донесувањето на Полската Конституција.
Ти посакувам се најубаво моја Полско!


The Constitution of May 3 (exactly The Government Constitution) - is signed and verified on May 3rd year 1791, is a constitution that regulates the law and order (the law arrangement system) of the Republic of the Two Nations (The Polish-Lithuanian Commonwealth). It
is generally regarded, that The Constitution of May 3rd is the Europe's first and the world's second modern codified national constitution, following the 1787 ratification of the United States Constitution.
The Constitution of May 3rd was founded as a Government Act, adopted by the Sejm (parliament) of the Polish–Lithuanian Commonwealth. It was in effect for only a year, until the Russo-Polish War of 1792.
On May 5, year 1791, the day of May 3rd was proclaimed as a Polish National Holiday of The Constitution of May 3rd.
Today we are celebrating the 218th anniversary from the establishment of the Polish Constitution.
I wish you all the best my Poland!


Strona tytułowa Konstytucji wydania z 1791 Piotra Dufoura.

Насловната страна на Конституцијата на изданието од 1791 на Пјотр Дуфор.

The title page of the printed edition of Constitution of May 3 (Piotr Dufour).Medal wybity w 1791 roku z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Медаљон искован во 1791 година по повод донесувањето на Конституцијата од 3 Мај.

Medal forged in 1791, commemorating the Constitution of May 3.Rzeczpospolita Obojga Narodów (Królestwo Polskie
i Wielkie Księstwo Litewskie) w latach 1789-1792, po zrzuceniu protektoratu rosyjskiego.

„Републиката на Двата Народи“ (Полското Кралство и Големото Литванско Кнежевство) во годините 1789-1792, по отфрлањето на рускиот протекторат.

The Polish-Lithuanian Commonwealth in the years 1789-1792, after removal of protectorate of Russian Empire.
Kliknij na obraz = Кликни на сликата = Click on the image


"Trzeci Maj"

(...) Ale w owej zbratania się chwili
Tkwił duch, wiecznie i żywy i młody...
Jego cud to, iżeśmy przebyli
Te katorgi, kajdany i lody!
Jego cud to i jego potęga,
Że nam wzeszła tych wielkich dni zorza,
Co rozblaskiem mrok życia przesięga,
Rzuca tęczę - od morza do morza!
jego cud to, Ze w całej ziemicy,
Co się zwała przed wieki Piastową,
Nie ma jednej dziś suchej źrenicy,
Na Ojczyzny zaklęcie i słowo...
O, ty orle, ty orle nasz biały,
Na dalekie leć niwy i pola,
Mów tym sercom, co we łzach omdlały,
Że się kończy wiekowa niedola!
Maria Konopnicka

No comments: